Prodej zahrady s možností komerční výstavby v Dačicích, 10 009 m2

Stav prodeje
prodáno

Dispozice
Komerční

Plocha zastavěná
neuvedeno

Lokalita
Zobrazit na mapě

Více parametrů

Cena: prodáno

Popis


Nabízíme k prodeji pozemek v k.ú. Dačice o rozloze 10 009 m2 . Dle ÚP je část pozemku vedena jako plocha občanského vybavení – přípustné jsou pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum , pozemky veřejného občanského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství, sídelní zeleň různých forem. Podmíněně přípustné využití: bydlení za podmínky, že se jedná například o osoby zajišťující dohled, správce nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněném venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku. Část pozemku je vedena jako plocha sídelní zeleně. Plocha je navržena v lokalitě za benzinkou s dopravní obslužností ze stávající silnice II/151 a stávajících inženýrských sítí vedených v pásu izolační zeleně podél silnice II. třídy. Je nutné respektovat podmínky RR trasy a respektovat nadzemní el. vedení VN. Inženýrské sítě: Voda - je odebírána ze stávajícího vodovodního řádu. Kanalizace - Splašková voda je svedena do plastové jímky. Elektřina - Pozemek i objekt jsou již napojeny na veřejnou síť NN. Pro více informací kontaktujte makléře.

Podrobnosti


Město: Dačice

Typ: Prodej

Kategorie: Pozemky

Plocha pozemku: 10.009 m²

Podkategorie: Komerční

Provize: včetně provize

Právní servis: včetně právního servisu

Stav: Prodáno / Pronajato


Parkování

Bezbariérový přístup

Balkón

Zahrada

Sklep

 
 

© Copyright 2019 RK Stejskal s.r.o. | Dokumenty | Smluvní partneři